FAR

En monolog om kræft & kærlighed

”Første gang min far fik kræft, flygtede jeg.
Men man flygter ikke fra den samme tragedie to gange i træk.”

I 2011 fik skuespiller Chr. Gade Bjerrums far konstateret tarmkræft. Han blev opereret to gange, fik kemobehandling og er i dag erklæret rask. I monologen ”FAR” fortæller Chr. Gade Bjerrum historien om en far-søn-relation, der bærer præg af dyb kærlighed, omsorgssvigt, konfliktskyhed og angsten for at miste hinanden. Om hvordan man lærer at støtte og elske hinanden, når døden banker på døren.

”FAR” følger de udfordrende processer som patient og som pårørende under sygdomsforløbet, hvor sønnens holistiske tilgang ikke ræsonnerer med farens forståelse af at blive rask, og endelig sønnens insisteren på at ville formidle historien og skabe forestillingen ”FAR”.

”FAR” iscenesættes i et eksperimenterende rum, hvor teater, musik, video, yoga og terapi fusioneres. Chr. Gade Bjerrum akkompagneres af barndomsveninden og jazzsangerinden Alice Carreri.